Certifikáty

IFS

IFS logo

Jsme hrdým nositelem certifikace IFS. Organizace IFS (International Featured Standards) je neziskovou organizací, která spravuje mezinárodní standardy IFS Food, IFS Logistics, IFS Cash & Carry, IFS HPC a IFS Brokers.

Hlavním cílem IFS je vytvořit společný standard s jednotným systémem hodnocení, který bude akreditovaný a který svým hodnocením dokáže srovnat a transparentně posoudit kvalitu v rámci celého dodavatelského řetězce.

Jednoduše řečeno jde o certifikaci v oblasti bezpečnosti potravin. Zajišťuje, že se v dané organizaci dodržují přísná pravidla hygieny, bezpečnosti, kontroly a dalších parametrů.

Na tvorbě standardů IFS se podílely německé (HDE), francouzské (FCD) a italské (ANCC, ANCD) maloobchodní svazy ve spolupráci s výrobci, certifikačními orgány a uživateli standardu. Standard se týká bezpečnosti výrobků, dodržování legislativních požadavků a systému managementu kvality. Standardy byly navrženy tak, aby pomáhaly organizacím zajistit splnění požadavků zákazníků.

Další informace najdete zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Food_Standard

https://www.ifs-certification.com/

Certifikát ke stažení

BIO

BIO logo

Naše výroba má certifikaci BIO. Znamená to, že můžeme zpracovávat BIO suroviny a výstupní produkt dále označovat za bioprodukt.

Bioprodukt je produkt (surovina), která může být rostlinného nebo živočišného původu, vzešlá z ekologického zemědělství.

Při jejich produkci nesmí být užito umělých hnojiv, ošetřovacích prostředků a jiných látek, které narušují životní prostředí nebo se v něm přirozeně nevyskytují. Producent bioproduktů musí mít uzavřenou řádnou smlouvu o kontrole biokvality s úředně uznávanou kontrolní organizací, která u celého procesu výroby bioproduktu (provozovny, sklady, balírny, přeprava) kontroluje dodržování zákonem stanovených směrnic pro ekologické zemědělství. Základním právním předpisem, který v Česku upravuje zásady ekologického zemědělství, je Zákon 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství vydaný Ministerstvem zemědělství a Nařízení Evropské Rady č. 834/2007.

Další informace najdete zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bioprodukt

CZ Certifikát ke stažení
EN Certifikát ke stažení

EKO-KOM

BIO logo

Jsme zapojeni do systému odpadového hospodářství EKO-KOM

Podléháme legislativě regulující odpadové hospodářství. Hlavním cílem legislativních povinností je omezit objem těžkých kovů a nebezpečných látek v obalech a minimalizovat objem a hmotnost obalu při dodržení požadavků kladených na balený výrobek.

Obal je definován ve třech základních kategoriích: prodejní, skupinový, přepravní. Sleduje se samozřejmě především množství uváděných obalů na trh. Řeší se ale také ekologické aspekty, jako složení, možnost zpětného obděru, recyklace a další záležitosti.

Jsme součásti systému EKO‑KOM. Ten je v České republice lídrem v této oblasti. Na základě smluv finančně podporuje zejména systémy nakládání s odpady v obcích a realizuje další programy na podporu využívání obalů a optimalizace jejich sběru. Úspěšně se rozvíjí také spolupráce se svozovými společnostmi a úpravci odpadů. S obcemi společnost EKO‑KOM spolupracuje tak, aby místní systém nakládání s odpady umožňoval spotřebitelům odložit použité obaly do systému sběru, třídění a využití komunálního odpadu.

Další informace najdete zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%BD_bod

Certifikát ke stažení