Hodnoty společnosti

Odpovědnost

Dodržujeme, co slíbíme. Jsme odpovědní sami k sobě i ke svému okolí.

Cílevědomost a nadšení

Víme, co děláme, proč a pro koho. A děláme to rádi.

Etika

Jednáme slušně, otevřeně a fér, i když se nikdo nedívá.

Spolupráce

Nasloucháme, respektujeme se podporujeme. Tím posilujeme prostředí důvěry.

Rozhodnost

Máme odvahu se měnit. Rozhodujeme uváženě a v pravý čas v zájmu společnosti i zákazníka.

Zásady AG FOODS

Jsme spolehlivým obchodním partnerem. Jednáme eticky uvnitř i vně společnosti. Naše závazky a cíle plníme s důrazem na týmovou spolupráci.

S nadšením vyvíjíme originální a zdokonalujeme stávající receptury pro naše zákazníky. Cílevědomě vnímáme jejich potřeby a sledujeme trendy, abychom byli lídrem ve svém oboru.

Trvale sledujeme a vyhodnocujeme míru spokojenosti zákazníků s kvalitou našich služeb. Svými zkušenostmi pomáháme zákazníkům s jejich podnikáním.

S uvážením a rozhodností volíme dodavatele surovin, zboží, obalů, spotřebních materiálů i služeb. Pravidelně hodnotíme úroveň spolupráce a procesy výroby a kvalitu dodávaného zboží.

Chováme se zodpovědně k životnímu prostředí. Předcházíme vzniku odpadu, zajišťujeme třídění, recyklaci a snižování energetické náročnosti provozu.

Vytváříme příjemné prostředí pro zaměstnance. Věříme, že motivovaný, vzdělaný a spokojený zaměstnanec chce a je schopen přebírat osobní odpovědnost za vykonanou práci.

Uplatněním nových kontrolních postupů zvyšujeme kvalitu, zdravotní nezávadnost a bezpečnost našich výrobků. Zavedené procesy respektujeme a odpovědně se podílíme na jejich neustálém zlepšování.

Kvalita výrobků a služeb je zodpovědností všech zaměstnanců společnosti v jejich každodenní činnosti. Zavazujeme se k plnění legislativních požadavků a dodržování nastavených principů IFS.

Zavedením a dodržováním Kultury bezpečnosti potravin se zavazujeme vyrábět bezpečné potraviny.Formulář platformy Nenech to být (NNTB) je tu pro každého, kdo chce vedení firmy AG FOODS upozornit na korupční jednání, problémy na pracovišti nebo na svoje přání, která by vedla k posílení našich hodnot a firemní kultury.

Vstup přes tento odkaz na tomto webu je anonymně šifrován, avšak můžete použít i formulář přímo na webu www.nntb.cz. Po jeho zadání klikněte na „Oznámení“ se symbolem bubliny vpravo nahoře na stránce, poté vyberte „Moje organizace“ a použijte přístupový kód abmyq6u84x. Po uložení anonymního podání se vygeneruje bezpečnostní klíč, po jehož zadání do "Zkontrolovat upozornění" lze vstoupit do chatu a přečíst si odpověď. K podnětům má přístup HR ředitelka, která se k věci vyjádří. Následně bude sama postupovat nebo předá podání relevantním osobám (vedení, právník, rozhovor s konkrétním pracovníkem…).