Hodnoty společnosti

Odpovědnost

Dodržujeme, co slíbíme. Jsme odpovědní sami k sobě i ke svému okolí.

Cílevědomost a nadšení

Víme, co děláme, proč a pro koho. A děláme to rádi.

Etika

Jednáme slušně, otevřeně a fér, i když se nikdo nedívá.

Spolupráce

Nasloucháme, respektujeme se podporujeme. Tím posilujeme prostředí důvěry.

Rozhodnost

Máme odvahu se měnit. Rozhodujeme uváženě a v pravý čas v zájmu společnosti i zákazníka.

Zásady AG FOODS

Jsme spolehlivým obchodním partnerem. Jednáme eticky uvnitř i vně společnosti. Naše závazky a cíle plníme s důrazem na týmovou spolupráci.

S nadšením vyvíjíme originální a zdokonalujeme stávající receptury pro naše zákazníky. Cílevědomě vnímáme jejich potřeby a sledujeme trendy, abychom byli lídrem ve svém oboru.

Trvale sledujeme a vyhodnocujeme míru spokojenosti zákazníků s kvalitou našich služeb. Svými zkušenostmi pomáháme zákazníkům s jejich podnikáním.

S uvážením a rozhodností volíme dodavatele surovin, zboží, obalů, spotřebních materiálů i služeb. Pravidelně hodnotíme úroveň spolupráce a procesy výroby a kvalitu dodávaného zboží.

Chováme se zodpovědně k životnímu prostředí. Předcházíme vzniku odpadu, zajišťujeme třídění, recyklaci a snižování energetické náročnosti provozu.

Vytváříme příjemné prostředí pro zaměstnance. Věříme, že motivovaný, vzdělaný a spokojený zaměstnanec chce a je schopen přebírat osobní odpovědnost za vykonanou práci.

Uplatněním nových kontrolních postupů zvyšujeme kvalitu, zdravotní nezávadnost a bezpečnost našich výrobků. Zavedené procesy respektujeme a odpovědně se podílíme na jejich neustálém zlepšování.

Kvalita výrobků a služeb je zodpovědností všech zaměstnanců společnosti v jejich každodenní činnosti. Zavazujeme se k plnění legislativních požadavků a dodržování nastavených principů IFS.