Politika kvality

Kvalita je vždy na prvním místě.

Uvědomujeme si, že kvalita produktů je jeden z rozhodujících faktorů vedoucí ke spokojenosti našich zákazníků. A proto jsme si nastavili vysoké nároky na všechny vstupní suroviny i celý proces výroby.

Vše začíná pečlivým výběrem surovin a spoluprací s osvědčenými dodavateli. Bez toho, aby všechny přijaté suroviny prošly naší laboratoří, nemohou být použity do výroby. Stejně tak hotové výrobky srovnáváme se stanovenými standardy. Každou vyrobenou šarži ochutnáme, jednoduchými a rychlými metodami posoudíme i fyzikální vlastnosti výrobků.

Při výrobě samotné prochází každý výrobek přes rentgen a také je individuálně zvážen. Celý proces probíhá v řízeném prostředí (vlhkost, teplota), aby kvalita byla vždy na 100%.

Pravidelně realizujeme interní audity nastavených systémů kvality a zdravotní nezávadnosti a také audity u našich stěžejních dodavatelů.